Monthly Archives: październik, 2022

Szpital w Puławach otrzymał  Certyfikat Akredytacyjny !

12 października, 2022 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Szpital w Puławach otrzymał  Certyfikat Akredytacyjny !”

SP ZOZ w Puławach, po ciężkiej pracy i  dużym  zaangażowaniu Dyrekcji i  personelu w  dniu 2 czerwca 2022  otrzymał status jednostki akredytowanej .

Projekt pt .,, Wsparcie Szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydany przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.; był realizowany w okresie 49 miesięcy począwszy od 1 grudnia 2015 roku , następnie przedłużony w związku z wybuchem pandemii COVID-19. W marcu 2022 roku odbył się przegląd akredytacyjny, gdzie Szpital w Puławach uzyskał  wynik 85% możliwej do uzyskania liczby punktów .

Certyfikat został przyznany przez Ministra Zdrowia, oznacza to, że nasza jednostka spełnia  najwyższe  w kraju wymogi jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem.

 

Ułatwienia dostępu