Monthly Archives: lipiec, 2020

,Aerospet500 dla Szpitala

27 lipca, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “,Aerospet500 dla Szpitala”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach został wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny do dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną. Zakup urządzenia umożliwiły środki zebrane podczas zbiórki publicznej koordynowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Leśnicy dla Polski” oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Wartość urządzenia przekroczyła kwotę 70 tys zł.

W oficjalnym przekazaniu aparatury uczestniczyli zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa, dr n. med. Marek Paździor, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. ekonomicznych, Piotr Mróz oraz prezes Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, Artur Kwapiński. Przeszło 70 tysięcy złotych jakie były potrzebne na zakup specjalistycznego sprzętu Aerosept 500 udało się zebrać już w maju, ale z uwagi na duże zapotrzebowanie światowe spowodowane pandemią koronawirusa, sprowadzenie urządzenia do puławskiego szpitala znacząco się wydłużyło.

    

 

 

 

Ułatwienia dostępu