Monthly Archives: listopad, 2020

Oddaj Osocze! Pomóż wyzdrowieć Innym!

27 listopada, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Oddaj Osocze! Pomóż wyzdrowieć Innym!”

SP ZOZ w Puławach  wraz z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A  podjęły kolejne  działania w ramach walki z pandemią COVID-19.

Wszyscy chętni , którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a chcą oddać osocze, aby pomóc wyzdrowieć innym zostaną zawiezieni transportem udostępnionym przez Zakłady Azotowe w Puławach w wyznaczone dni tygodnia:  poniedziałek, środa, piątek o godz. 11.30, z Parkingu znajdującego się przed Szpitalem Specjalistycznym w Puławach ul. Bema 1.

Zapisy dawców osocza prowadzone są przez Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w SP ZOZ w Puławach pod numerem telefonu 667 837 399 w godz. 8.00-16.00

POTENCJALNI DAWCY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY Z RCKIK w Lublinie, pozwoli to dokonać wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania)

RCKiK w Lublinie: 535-612-456, 535-612-456, (81)532 62 75

INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW COVID-19

Jeżeli jesteś ozdrowieńcem – przeszłaś/przeszedłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2

 POMÓŻ WYZDROWIEĆ INNYM!  ODDAJ OSOCZE!

Twoje osocze zawiera gotowe przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

 

Przeciwciała te podane pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19 w odpowiednim czasie, neutralizują wirusa, pozwalają na zmniejszenie jego ilości w organizmie, pomagają zahamować rozwój choroby.  Jest to obecnie jedna z metod leczenia chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ponieważ nie ma do tej pory celowanych leków ani szczepionki przeciwko temu wirusowi, metoda ta jest bardzo ważna i w wielu już przypadkach okazała się bardzo skuteczna.

 1. Kto może oddać takie osocze?
 • osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe
 • osoby, które przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2

i  dodatkowo spełniają następujące kryteria :

 • przebyły potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, miały objawy COVID-19 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów
 • przebyły potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, nie miały objawów COVID-19 i minęło co najmniej 18 dni od zakończenia izolacji
 • miały stwierdzone przeciwciała anty SARS-CoV-2, a nie miały objawów COVID-19 i minęło co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał
 • od dnia ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardzieli testami NAT) minęło 14 dni
 • są w wieku 18-65 lat (do 60 lat dla dawców pierwszorazowych)
 • nie mają i nie leczyły się z powodu chorób przewlekłych
 • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym honorowym dawcom krwi i osocza
 • w przypadku kobiet, które były w ciąży i osób, które miały transfuzje krwi lub jej składników konieczne jest wykonanie dodatkowego badania na obecność przeciwciał anty-HLA (próbka krwi na to badanie będzie pobrana na 1 wizycie w RCKiK, a po ok. 1 tyg. osoba będzie poinformowana o wynikach tego badania)

Dowodem przebycia bezobjawowego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub przechorowania COVID-19 jest:

– dodatni wynik testu NAT (wymaz z nosogardzieli)

– dodatni wynik badania wykrywającego antygen SARS-CoV-2

– dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

– wpis do systemu gabinet.gov

 1. Gdzie można oddać osocze?

Osocze pobierane jest w RCKiK w Lublinie i jego Oddziałach Terenowych: Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskie

  Dodatkowe informacje można uzyskać także na stronie internetowej RCKIK Lublin (www.rckik.lublin.pl).

 1. Jak pobierane jest osocze?
 • Metodą plazmaferezy, na specjalnych urządzeniach zwanych separatorami, w trakcie tego zabiegu pobierana krew rozdzielana jest na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły dawcy
 • Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne – wykonywane w całości z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku, pod nadzorem fachowego personelu, obecnie dodatkowo zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego
 • Cały zabieg trwa około 30-40 minut
 • Jednorazowo pobierane jest około 600 ml osocza
 • Pierwsze trzy oddania osocza ozdrowieńczego mogą być w odstępach 1 tygodnia – decyduje o tym lekarz kwalifikujący z RCKiK oraz dawca
 1. Co dalej dzieje się z osoczem?
 • Pobrane osocze poddawane jest procedurze redukcji patogenów
 • Dzielone na porcje wielkości około 200 ml – co oznacza, że z 1 zabiegu plazmaferezy można uzyskać 3 porcje osocza, a z 3 zabiegów aż 9 porcji leku dla chorych na COVID-19 (otrzymują oni w celach leczniczych od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca)
 • Pacjentom przetacza się od 200 do 400ml osocza, zależy to od stanu pacjenta i od jakości osocza (ilości zawartych w nim przeciwciał), zgodnie z grupą krwi pacjenta, po indywidualnym zamówieniu złożonym przez lekarza prowadzącego
 1. Jak przygotować się do oddania osocza?
 • kilka dni przed oddaniem osocza dawca powinien przyjmować większą ilość płynów (ok. 2,5l dziennie) aby nawodnić organizm,
 • dodatkowo wskazane jest zastosowanie diety lekkostrawnej z ograniczeniem produktów zawierających tłuszcze
 • w dniu donacji dawca zgłasza się po lekkostrawnym śniadaniu odpowiednio nawodniony

BARDZO  WAŻNE:

 • DAWCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU WYKONYWANIA ŻADNYCH BADAŃ WE WŁASNYM ZAKRESIE !!!
 • Jeżeli dawca posiada dokumenty potwierdzające zakażenie to poproszony jest o dostarczenie ich w dniu oddawania osocza. Jeżeli nie posiadają takich dokumentów to poświadcza ich wykonanie oświadczeniem w ankiecie dawcy.
 • POTENCJALNI DAWCY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY Z RCKIK (pozwoli to dokonać wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania). RCKiK Lublin: 535-612-456, 535-612-456, (81)532 62 75

Ułatwienia dostępu