Monthly Archives: czerwiec, 2018

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego

12 czerwca, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego”

Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionu puławskiego w okresie od 1.05.2018 r -30.09.2019 r

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, osoby z otyłością, o niskiej aktywności fizycznej, palące tytoń, spożywające alkohol.

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku:

a) 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

b) 40-49 lat które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

c) 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolowanych (nadzorowanych) kolonoskopii.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wspieramy karmienie piersią

12 czerwca, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Wspieramy karmienie piersią”

Po raz pierwszy ”Tydzień karmienia piersią” obchodzono 1 sierpnia 1990 r., kiedy to 29 państw, w tym Polska podpisało tzw. Deklarację Innocenti WHO i UNICEF – w sprawie ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią. W Polsce ten tydzień obchodzony jest w dniach od 26 maja do 1 czerwca, „spina” ze sobą dwa ważne święta – Dzień Matki i Dzień Dziecka. Ma na celu przypomnienie opinii publicznej, że naturalna metoda karmienia niesie wiele korzyści dla całej populacji i stworzenia przyjaznej atmosfery wokół kobiet karmiących piersią.

Karmienie piersią jest najzdrowszym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci zapewniającym ich optymalny stan zdrowia i ich rozwój. Niesie korzyści zarówno dla mamy jak i dla dziecka. Jest procesem fizjologicznym, ale także sztuką, której uczy się mama i dziecko od chwili narodzin. Wszystkie problemy, które ewentualnie mogą się pojawić w przebiegu karmienia pomaga rozwiązać profesjonalnie przygotowany do tego zadania personel Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Noworodkowego.

Personel tych oddziałów systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z tego obszaru poprzez uczestnictwo w szkoleniach np. „Karmienie piersią –standard w opiece okołoporodowej’’, którego wykładowcami byli eksperci w tej dziedzinie z Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie oraz uczestniczy w corocznej Konferencji naukowej organizowanej przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. W tym roku w/w konferencja odbyła się pod hasłem ,,KARMIENIE PIERSIĄ FUNDAMENTEM ŻYCIA” .

Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy realizuje „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Aktualnie czyni starania, aby poddać się zewnętrznej ocenie przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w tym zakresie, w celu otrzymania tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”. Posiadanie tego tytułu jest gwarantem, że cały personel pracuje zgodnie z zasadami poszanowania godności i prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO.

Oprac.: H. Kamola

Ułatwienia dostępu