Posts by w3acc

Ambasador Województwa Lubelskiego 2021

29 grudnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”

Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in.: wybitni profesorowie, uznani artyści, mistrzowie sportu, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu.

Jesteśmy dumni z naszych ambasadorów, cieszymy się, że osiągają spektakularne sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu i postrzegania go w dobrym świetle – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Kapituły konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL – nr tel. (81) 44 16 798 lub (81) 44 16 785, e-mail: ambasador@lubelskie.pl

Wniosek na zgłoszenie kandydata Ambasador 2021

REGULAMIN

Porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

13 grudnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach  w dniu 8 grudnia został członkiem Konwentu utworzonego na rzecz rozwoju kierunku lekarskiego na KUL. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego SP ZOZ  znalazł się obok innych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.

Szpital wraz z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II   w Lublinie zawarł porozumienie, przedmiotem którego  jest wymiana wzajemnych doświadczeń o charakterze naukowym, dydaktycznym w tym tworzenia kierunków medycznych w szczególności lekarskiego. Współpraca będzie w szczególności polegała na utworzeniu bazy klinicznej dla tworzonego kierunku lekarskiego oraz stanowić będzie ośrodek  dydaktyczno-szkoleniowy.

Dary dla Oddziału Dziecięcego

25 listopada, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Dary dla Oddziału Dziecięcego”

Kolejny raz Oddział Dziecięcy w Puławach otrzymał  prezenty  od Stowarzyszenia ,,Życie z chorobą nie musi być smutne’’ im. Karoli Majewskiej. Nasi  pacjenci z  oddziału Dziecięcego otrzymali książki, śliniaki, gadżety antystresowe. Takie dary są dla nas nieocenionym wsparciem i przynoszą wiele radości chorym dzieciom w trakcie pobytu w szpitalu. Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi Ryszardowi Majewskiemu za wsparcie małych pacjentów.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA – 17 WRZEŚNIA 2021R.

16 września, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA – 17 WRZEŚNIA 2021R.”

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi:

Działaj dziś, dla bezpiecznego i pełnego szacunku porodu!

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę „Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów” (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie „Światowy Sojusz” podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pierwszym kierunkiem takich działań WHO Patient Safety był program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy. W ubiegłym roku, udało się zaaranżować podświetlenie Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie, mostu Kładka Bernatka w Krakowie oraz fontanny w Katowickim Centrum Onkologii.

 

Źródło: https://www.cmj.org.pl/wpsd2021/

Podziękowania dla pracowników SP ZOZ w Puławach

31 sierpnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Podziękowania dla pracowników SP ZOZ w Puławach”

W dniu 26 sierpnia b.r podczas  uroczystości Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował pracowników szpitala Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Zdrowia oraz dyplomami.

– ,, Trudno jest określić słowami wdzięczność dla całego personelu z kierownictwem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na czele za to, że podjęliście Państwo działanie i że tak dobrze, je zrealizowaliście – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka”

 Podczas  uroczystego spotkania, które odbyło się  Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika, Wojewoda wyrażając uznanie za zaangażowanie i walkę z pandemią COVID-19, uhonorował pracowników szpitala odznakami oraz dyplomami.

Uroczystości uświetnił koncert zespołu Sound ‘’n’’Grace

 

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Prezydent dziękuje za niezwykłą służbę !

30 czerwca, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Prezydent dziękuje za niezwykłą służbę !”

W dniu 29 czerwca 2021 r prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele SP ZOZ w Puławach, którzy z rąk Prezydenta otrzymali  ,,Złoty Krzyż Zasług’’.

Odznaczenia otrzymali:
zdj. powyżej od lewej: dr n.med. Marek Paździor, dr n.med. Jarosław Furtak, dr n.med. Jacek Gniot, Hanna Kamola-Naczelna Pielęgniarka, Piotr Rybak-Dyrektor, lek. Leszek Jahołkowski, lek. Tomasz Myszala, dr n.med. Artur Bodys, lek. Tomasz Piekoś, Lek. Andrzej Jonak

–,, Dziękuję, że chociaż w ten symboliczny Polska może, w imieniu wszystkich jej obywateli, podziękować za to, jacy Państwo jesteście i jak traktujecie przyjęte na siebie zobowiązania, do tego by służyć drugiemu człowiekowi, by służyć nauce i ją realizować’’ – zaznaczył Prezydent Andrzej Duda.

 

Dzień Dziecka

1 czerwca, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Dzień Dziecka”

Dzień Kobiet w szpitalu

8 marca, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Dzień Kobiet w szpitalu”

Z okazji Dnia Kobiet, w tym trudnym okresie przedłużającej się pandemii, destabilizacji i niepewności, chcielibyśmy życzyć wszystkim Paniom pracującym w naszym SPZOZ-ie dobrych, spokojnych i radosnych chwil.
Niech każdy kolejny dzień, który w tych czasach z pewnością jest szczególnym wyzwaniem, okaże się wart wysiłku, jaki wkładacie w swoje obowiązki i trud pracy. Niech słowo dziękuję i uśmiech wdzięczności od pacjentów na stałe wpiszą się w codzienność Waszej ciężkiej pracy. My ze swojej strony, z całym męskim zespołem SPZOZ-u, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za wysiłek, jaki wkładacie w pracę, dbanie o nas i naszych pacjentów, jak również koleżeńskie relacje i atmosferę w pracy. Niech ten symboliczny kwiatek stanie się dowodem naszej pamięci, wdzięczności i sympatii w tym ważnym „Dniu Kobiet”.

Mężczyźni z SP ZOZ w Puławach

Nowy Tomograf w SP ZOZ w Puławach dla pacjentów ambulatoryjnych

15 stycznia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Nowy Tomograf w SP ZOZ w Puławach dla pacjentów ambulatoryjnych”

2 mln 550 tys.  złotych kosztował tomograf komputerowy, który w dniu 11 stycznia 2020 roku oficjalnie oddano do użytku w  nowej Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Puławach. Inwestycja została sfinansowana  w ramach projektu,, Modernizacja  oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach’’ – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz  dzięki dotacji celowej Powiatu Puławskiego.

Nowy tomograf komputerowy to 64 – warstwowy  tomograf GE Healthcare Japan Corporation Revolution Evo 2020. Urządzenie  posiada dużo rozwiązań technologicznych, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort pacjentów podczas badania oraz  pozwalają na uzyskanie obrazów bardzo dobrej jakości. Przeznaczony jest dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni specjalistycznych.

Nowa Pracownia Tomografii Komputerowej mieści się w pawilonie A Szpitala Specjalistycznego w lokalizacji Zakładu Rehabilitacji. Wejście do budynku znajduje się od Strony Paw. C – Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla dorosłych.

 Rejestracja telefoniczna w godzinach 7.15-14.15  tel.  81 45-02-184 wew.1 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00.

Pracownia jest usytuowana w  tzw. części ,,czystej’’ Szpitala,  spełnia wszelkie wymogi pod względem sanitarno-epidemiologicznym.

Ruszyła akcja szczepienia przeciwko COVID-19

28 grudnia, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Ruszyła akcja szczepienia przeciwko COVID-19”

W niedzielę 27 grudnia br w Szpitalu Węzłowym (SP ZOZ w Puławach )  rozpoczęto akcję szczepienia przeciwko COVID-19. Pierwsze dawki  przyjęli miedzy innymi Dyrektor SP ZOZ Piotr Rybak, Naczelna Pielęgniarka Hanna Kamola oraz Kierownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek.  Michał Hetman, łącznie w etapie ,,0’’ zaszczepiono  45 medyków.

Kolejne szczepienia dla personelu medycznego będą realizowane systematycznie.