Posts in Uncategorized

Komunikat w/s szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19 aktualizacja z 18.12.2020

18 grudnia, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Komunikat w/s szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19 aktualizacja z 18.12.2020”

KOMUNIKAT !

W  związku z  informacją otrzymaną z Centrali NFZ uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji szczepień  przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia.

Data przyjmowania zgłoszeń personelu sektora ochrony zdrowia przez szpital węzłowy – SP ZOZ w Puławach uległa zmianie z 20 grudnia 2020 roku  na 28 grudnia 2020 roku.

 

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

 

Oddaj Osocze! Pomóż wyzdrowieć Innym!

27 listopada, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Oddaj Osocze! Pomóż wyzdrowieć Innym!”

SP ZOZ w Puławach  wraz z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A  podjęły kolejne  działania w ramach walki z pandemią COVID-19.

Wszyscy chętni , którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a chcą oddać osocze, aby pomóc wyzdrowieć innym zostaną zawiezieni transportem udostępnionym przez Zakłady Azotowe w Puławach w wyznaczone dni tygodnia:  poniedziałek, środa, piątek o godz. 11.30, z Parkingu znajdującego się przed Szpitalem Specjalistycznym w Puławach ul. Bema 1.

Zapisy dawców osocza prowadzone są przez Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w SP ZOZ w Puławach pod numerem telefonu 667 837 399 w godz. 8.00-16.00

POTENCJALNI DAWCY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY Z RCKIK w Lublinie, pozwoli to dokonać wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania)

RCKiK w Lublinie: 535-612-456, 535-612-456, (81)532 62 75

INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW COVID-19

Jeżeli jesteś ozdrowieńcem – przeszłaś/przeszedłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2

 POMÓŻ WYZDROWIEĆ INNYM!  ODDAJ OSOCZE!

Twoje osocze zawiera gotowe przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

 

Przeciwciała te podane pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19 w odpowiednim czasie, neutralizują wirusa, pozwalają na zmniejszenie jego ilości w organizmie, pomagają zahamować rozwój choroby.  Jest to obecnie jedna z metod leczenia chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ponieważ nie ma do tej pory celowanych leków ani szczepionki przeciwko temu wirusowi, metoda ta jest bardzo ważna i w wielu już przypadkach okazała się bardzo skuteczna.

 1. Kto może oddać takie osocze?
 • osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe
 • osoby, które przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2

i  dodatkowo spełniają następujące kryteria :

 • przebyły potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, miały objawy COVID-19 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów
 • przebyły potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, nie miały objawów COVID-19 i minęło co najmniej 18 dni od zakończenia izolacji
 • miały stwierdzone przeciwciała anty SARS-CoV-2, a nie miały objawów COVID-19 i minęło co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał
 • od dnia ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardzieli testami NAT) minęło 14 dni
 • są w wieku 18-65 lat (do 60 lat dla dawców pierwszorazowych)
 • nie mają i nie leczyły się z powodu chorób przewlekłych
 • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym honorowym dawcom krwi i osocza
 • w przypadku kobiet, które były w ciąży i osób, które miały transfuzje krwi lub jej składników konieczne jest wykonanie dodatkowego badania na obecność przeciwciał anty-HLA (próbka krwi na to badanie będzie pobrana na 1 wizycie w RCKiK, a po ok. 1 tyg. osoba będzie poinformowana o wynikach tego badania)

Dowodem przebycia bezobjawowego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub przechorowania COVID-19 jest:

– dodatni wynik testu NAT (wymaz z nosogardzieli)

– dodatni wynik badania wykrywającego antygen SARS-CoV-2

– dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

– wpis do systemu gabinet.gov

 1. Gdzie można oddać osocze?

Osocze pobierane jest w RCKiK w Lublinie i jego Oddziałach Terenowych: Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskie

  Dodatkowe informacje można uzyskać także na stronie internetowej RCKIK Lublin (www.rckik.lublin.pl).

 1. Jak pobierane jest osocze?
 • Metodą plazmaferezy, na specjalnych urządzeniach zwanych separatorami, w trakcie tego zabiegu pobierana krew rozdzielana jest na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły dawcy
 • Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne – wykonywane w całości z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku, pod nadzorem fachowego personelu, obecnie dodatkowo zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego
 • Cały zabieg trwa około 30-40 minut
 • Jednorazowo pobierane jest około 600 ml osocza
 • Pierwsze trzy oddania osocza ozdrowieńczego mogą być w odstępach 1 tygodnia – decyduje o tym lekarz kwalifikujący z RCKiK oraz dawca
 1. Co dalej dzieje się z osoczem?
 • Pobrane osocze poddawane jest procedurze redukcji patogenów
 • Dzielone na porcje wielkości około 200 ml – co oznacza, że z 1 zabiegu plazmaferezy można uzyskać 3 porcje osocza, a z 3 zabiegów aż 9 porcji leku dla chorych na COVID-19 (otrzymują oni w celach leczniczych od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca)
 • Pacjentom przetacza się od 200 do 400ml osocza, zależy to od stanu pacjenta i od jakości osocza (ilości zawartych w nim przeciwciał), zgodnie z grupą krwi pacjenta, po indywidualnym zamówieniu złożonym przez lekarza prowadzącego
 1. Jak przygotować się do oddania osocza?
 • kilka dni przed oddaniem osocza dawca powinien przyjmować większą ilość płynów (ok. 2,5l dziennie) aby nawodnić organizm,
 • dodatkowo wskazane jest zastosowanie diety lekkostrawnej z ograniczeniem produktów zawierających tłuszcze
 • w dniu donacji dawca zgłasza się po lekkostrawnym śniadaniu odpowiednio nawodniony

BARDZO  WAŻNE:

 • DAWCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU WYKONYWANIA ŻADNYCH BADAŃ WE WŁASNYM ZAKRESIE !!!
 • Jeżeli dawca posiada dokumenty potwierdzające zakażenie to poproszony jest o dostarczenie ich w dniu oddawania osocza. Jeżeli nie posiadają takich dokumentów to poświadcza ich wykonanie oświadczeniem w ankiecie dawcy.
 • POTENCJALNI DAWCY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY Z RCKIK (pozwoli to dokonać wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania). RCKiK Lublin: 535-612-456, 535-612-456, (81)532 62 75

Infolinia dla pacjentów

9 października, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Infolinia dla pacjentów”

SPZOZ w Puławach informuje, że została uruchomiona infolinia CALL CENTER pod numerem 814502501

System Call Center  dedykowany jest do komunikacji pacjenta  z Przychodniami POZ nr 1,2,3,4 oraz Przychodnią Specjalistyczną przy  ul. Centralnej 16 ( z włączeniem  Medycyny Pracy, Poradnia Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Pracowni RTG, gdzie obowiązują numery dotychczasowe)

Przy pomocy systemu Call Center  pacjent ma możliwość zarejestrowania się na wizytę, uzyska informację o wystawionej recepcie i harmonogramie pracy poradni i lekarzy.

Wszystkie zmiany dotyczące zaplanowanych wizyt pacjenci otrzymają  poprzez SMS.  

Informujemy, że nadal będą dostępne dotychczasowe numery telefonów Przychodni POZ nr 1,2,3,4 oraz Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej 16 , jednakże wybierane numery będą automatycznie przekierowywane na numer Call Center.

ZALECENIA DLA OSÓB KIEROWANYCH DO IZOLATORIUM

3 kwietnia, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “ZALECENIA DLA OSÓB KIEROWANYCH DO IZOLATORIUM”

Puławski szpital wśród liderów zarządzania

24 maja, 2019 Posted by Aktualności, Uncategorized 0 thoughts on “Puławski szpital wśród liderów zarządzania”


W środę 22 maja dyrektor SP ZOZ Puławy, Piotr Rybak odebrał nagrodę dla puławskiego szpitala, który zajął drugie miejsce wśród najlepiej zarządzanych szpitali publicznych z kontraktem z NFZ powyżej 70 mln zł. Ranking został przygotowany przez BFF Banking Group we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita.

Cieszy nas fakt, że wysiłek który codziennie wkładamy w utrzymanie dobrej kondycji naszej placówki jest dostrzegany na zewnątrz. To pokazuje, że działania jakie podejmujemy są właściwe i jednej strony skupiają się na dobru pacjenta, a z drugiej na utrzymaniu stabilnej sytuacji puławskiego szpitala – wyjaśnia Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ w Puławach.

Celem zestawienia jest ocena placówek medycznych i wyłonienie najlepszego szpitala w drodze konkursu pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.

„WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI” W CZĘŚCI „PROGRAM AKREDYTACJI SZPITALI”

2 kwietnia, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “„WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI” W CZĘŚCI „PROGRAM AKREDYTACJI SZPITALI””

Projekt realizowanym jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Tytuł projektu:
„Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

 • projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
 • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
 • działanie 5.2. Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Termin realizacji
CMJ będzie realizować projekt przez 49 miesięcy tj. od 01 grudnia 2015 do 31 grudnia 2019r. (zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia)

Projekt w realizacji.

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNIACH POZ SP ZOZ W PUŁAWACH – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

15 lutego, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNIACH POZ SP ZOZ W PUŁAWACH – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU”

W grudniu 2018 roku dobiegł końca projekt; „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNIACH POZ SP ZOZ W PUŁAWACH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

 Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu puławskiego i okolic poprzez wsparcie czterech placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Puławach, będących jednostkami organizacyjnymi SPZOZ w Puławach, w tym: Przychodnia POZ nr 1 przy ul. Partyzantów 17, Przychodnia POZ nr 2 przy ul. Skłodowskiej 10, Przychodnia POZ nr 3 przy ul. Kilińskiego 18 oraz Przychodnia POZ nr 4 przy ul. Kołłątaja 51.

W ramach projektu zaopatrzono placówki w nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne, zbudowano pochylnię oraz zmodernizowano wejścia do dwóch przychodni. Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu są odczuwalne zarówno dla pacjentów (wyższa jakość usług i skuteczność leczenia, lepsza dostępność do obiektu – przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych) jak i pracowników przychodni (poprawa jakości i efektywności pracy dzięki doposażeniu gabinetów w nowoczesne urządzenia medyczne). Grupę docelową tworzą mieszkańcy powiatu puławskiego, którzy stanowią obecnych lub potencjalnych pacjentów wyżej wymienionych placówek.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości realizowanych usług oraz zwiększenia dostępności do placówek dla osób niepełnosprawnych. W efekcie, wpłynie na zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępie do usług zdrowotnych oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 118 631,59 zł

Dofinansowanie 84,29%( wkład Funduszy Unijnych): 100 000 zł

Wkład własny Beneficjenta: 18 631,59 zł


MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ SPZOZ W PUŁAWACH

3 lutego, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ SPZOZ W PUŁAWACH”

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Główny Cel projektu:

Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Puławskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. W dalszej perspektywie realizacja projektu wpłynie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Inwestycja pozwoli SPZOZ w Puławach lepiej realizować swoje zadania, a ostatecznie umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury. Efektem realizacji celu głównego będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej.

Inwestycja polega na modernizacji pomieszczeń oddziałów: zakaźnego, pulmunologii, neurologii, rehabilitacji, ginekologii i położnictwa oraz zakupu sprzętu medycznego.

Projekt przyczyni się do koncentracji zabiegów kompleksowych. Realizacja inwestycji umożliwi optymalizację wykorzystania zasobów Szpitala, spowoduje wzrost udziału specjalistycznych i kompleksowych świadczeń zabiegowych. W szczególności dotyczy to pacjentów z chorobami układu pokarmowego, krążenia, kostno-stawowego, neurologicznego. W wyniku realizacji projektu oferowana będzie kompleksowa opieka onkologiczna, dzięki doposażeniu placówki w specjalistyczny sprzęt medyczny, najpóźniej w kolejnym okresie kontaktowania świadczeń po zakończeniu projektu.

W wyniku inwestycji możliwe będzie świadczenie kompleksowej opieki kardiologicznej obejmującej dotychczasowy zakres usług oraz dodatkowo procedury z zakresu wszczepiania urządzeń wspomagających pracę serca. Projekt obejmuje także utworzenie rehabilitacji kardiologicznej wraz z zakupem sprzętu medycznego stwarzając możliwość kompleksowości i ciągłości usług oraz zwiększenie dostępności w zakresie kardiologii.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 642 435,91 zł

Dofinansowanie 66,66%( wkład Funduszy Unijnych): 8 418 033,09 zł

Wkład własny Beneficjenta: 4 224 402,82 zł

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

31 stycznia, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU”


W grudniu 2018 roku dobiegł końca projekt pt ,,MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH’’.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Zrealizowany projekt znacząco odmienił wygląd i funkcjonalność SOR. Wykonano nową rejestrację i poczekalnię dla pacjentów, łazienki, toalety, nową zabudowę meblową, łóżka i wózki transportowe, nowoczesny sprzęt medyczny dostosowany do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną.

Poprzez realizację projektu osiągnięto zakładane cele : wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach, poprawa warunków przyjmowania pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Puławach, wzrost jakości warunków pracy personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach.

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ SPZOZ W PUŁAWACH

22 stycznia, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ SPZOZ W PUŁAWACH”

Główny Cel projektu:

Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Puławskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. W dalszej perspektywie realizacja projektu wpłynie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Inwestycja pozwoli SPZOZ w Puławach lepiej realizować swoje zadania, a ostatecznie umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury. Efektem realizacji celu głównego będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej.

Inwestycja polega na modernizacji pomieszczeń oddziałów: zakaźnego, pulmunologii, neurologii, rehabilitacji, ginekologii i położnictwa oraz zakupu sprzętu medycznego.

Projekt przyczyni się do koncentracji zabiegów kompleksowych. Realizacja inwestycji umożliwi optymalizację wykorzystania zasobów Szpitala, spowoduje wzrost udziału specjalistycznych i kompleksowych świadczeń zabiegowych. W szczególności dotyczy to pacjentów z chorobami układu pokarmowego, krążenia, kostno-stawowego, neurologicznego. W wyniku realizacji projektu oferowana będzie kompleksowa opieka onkologiczna, dzięki doposażeniu placówki w specjalistyczny sprzęt medyczny, najpóźniej w kolejnym okresie kontaktowania świadczeń po zakończeniu projektu. W wyniku inwestycji możliwe będzie świadczenie kompleksowej opieki kardiologicznej obejmującej dotychczasowy zakres usług oraz dodatkowo procedury z zakresu wszczepiania urządzeń wspomagających pracę serca. Projekt obejmuje także utworzenie rehabilitacji kardiologicznej wraz z zakupem sprzętu medycznego stwarzając możliwość kompleksowości i ciągłości usług oraz zwiększenie dostępności w zakresie kardiologii.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 642 435,91 zł

Dofinansowanie 66,66%( wkład Funduszy Unijnych): 8 418 033,09 zł

Wkład własny Beneficjenta: 4 224 402,82 zł

Ułatwienia dostępu