Posts in Aktualność

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zatrudni lekarza-radiologa

Czerwiec 7th, 2019 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zatrudni lekarza-radiologa”

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 665 588 588 oraz adresem e-mail: mtarczynska@szpitalpulawy.pl

Puławski szpital wśród liderów zarządzania

Maj 24th, 2019 Posted by Aktualność, Uncategorized 0 thoughts on “Puławski szpital wśród liderów zarządzania”


W środę 22 maja dyrektor SP ZOZ Puławy, Piotr Rybak odebrał nagrodę dla puławskiego szpitala, który zajął drugie miejsce wśród najlepiej zarządzanych szpitali publicznych z kontraktem z NFZ powyżej 70 mln zł. Ranking został przygotowany przez BFF Banking Group we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita.

Cieszy nas fakt, że wysiłek który codziennie wkładamy w utrzymanie dobrej kondycji naszej placówki jest dostrzegany na zewnątrz. To pokazuje, że działania jakie podejmujemy są właściwe i jednej strony skupiają się na dobru pacjenta, a z drugiej na utrzymaniu stabilnej sytuacji puławskiego szpitala – wyjaśnia Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ w Puławach.

Celem zestawienia jest ocena placówek medycznych i wyłonienie najlepszego szpitala w drodze konkursu pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.

Nowy rejon, nowe karetki, nowe wyzwania

Kwiecień 3rd, 2019 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Nowy rejon, nowe karetki, nowe wyzwania”

Tak krótko można podsumować przejęcie od 1 kwietnia bieżącego roku przez puławski SP ZOZ rejonu operacyjnego Ryki, przeznaczonego dla karetek pogotowia.

W związku z rozszerzeniem obszaru działania niezbędne było zakupienie nowoczesnych profesjonalnie wyposażonych karetek pogotowia. Pojazd w konfiguracji podstawowej będzie stacjonował w Dęblinie, natomiast karetka specjalistyczna będzie stacjonować w Rykach. Oba zespoły wyjazdowe będą zabezpieczać teren całego powiatu ryckiego.

Działanie podjęte przez puławski SP ZOZ to kolejny krok do rozwoju placówki, która od kilku lat inwestuje w modernizację poszczególnych oddziałów, ale również stara się odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie zarówno powiatu puławskiego jak i powiatów ościennych.

Łączna wartość nowych samochodów wyniosła blisko 900 tysięcy złotych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy już po remoncie

Luty 3rd, 2019 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Szpitalny Oddział Ratunkowy już po remoncie”

Zrealizowane przedsięwzięcie znacząco odmieniło wygląd i funkcjonalność SOR. Wykonano nową rejestrację i poczekalnię dla pacjentów. Pojawiły się nowe węzły sanitarne , które mają poprawić dostępność do nich m.in. osobom niepełnosprawnym.Została wykonana, nowa zabudowa meblowa, wymieniono łóżka oraz wózki transportowe. Zakupiony został również nowoczesny sprzęt medyczny dostosowany do ratowania zdrowia i życia pacjentów. W ramach modernizacji oddziału przeprowadzono szereg prac zwiększających efektywność energetyczną w ramach, których m.in. wymieniono drzwi prowadzące do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na oddziale.

Poprzez realizację przedsięwzięcia osiągnięto zakładane cele tj. wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach, poprawa warunków przyjmowania pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Puławach oraz wzrost jakości warunków pracy personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach.

Puławski szpital będzie szkolił urologów

Listopad 22nd, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Puławski szpital będzie szkolił urologów”

W dniu 19 listopada 2018 roku w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach, przeprowadzone zostały 2 kolejne zabiegi implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej. Zabiegowi poddano mężczyzn z wysiłkowym jatrogennym nietrzymaniem moczu. Wyjątkowość tych operacji, związana była z uczestnictwem w nich lekarzy oraz menedżerów z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Udział zagranicznych lekarzy miał na celu zapoznanie się z techniką operacyjną oraz skorzystanie z bogatych doświadczeń puławskich urologów.

Umiejętności i doświadczenie puławskiego zespołu, zdobyte w trakcie szkoleń oraz dzięki wykonaniu 70 implantacji sztucznych zwieraczy cewki moczowej, zachęciło producenta, szwajcarską firmę Zephyr Surgical Implants do certyfikowania Puławskiego Oddziału Urologii jako Centrum Szkoleniowego w zakresie implantacji tych urządzeń u chorych mężczyzn. Jest to drugie takie Centrum Szkoleniowe w Europie, w którym będą kształcili się lekarze z Polski oraz Europy, a może i z całego Świata.

Operacje wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn przeprowadzane są w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w Puławach od lipca 2013 roku. Zespół puławskich urologów szpitala wykonał dotychczas 70 takich zabiegów.

Umowa na doposażenie SOR-u podpisana

Wrzesień 28th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Umowa na doposażenie SOR-u podpisana”

481 tysięcy złotych, tyle otrzyma puławski szpital z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt przeznaczony do niesienia pomocy najmłodszym pacjentom. Umowa w tej sprawie została podpisana w czwartek -27 września – podczas wizyty Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego w puławskim szpitalu.

Inwestujemy w Puławach ponieważ jest to bardzo duży i ważny ośrodek do którego trafiają pacjenci z bardzo rozległego obszaru. Ten sprzęt w dużej mierze będzie przeznaczony dla małych pacjentów. Doskonale wiemy, że aby skutecznie im pomagać trzeba dysponować szerokim spektrum wyposażenie, które m.in. pod względem rozmiarów różni się od tego wykorzystywanego przy leczeniu dorosłych. Poza tym musi to być sprzęt najwyższej jakości stąd chcemy wspomagać takie ośrodki jak Puławy w jego zakupie – wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak wyjaśnia dyrektor puławskiego SP ZOZ, Piotr Rybak podpisana umowa jest dopełnieniem działań jakie szpital rozpoczął w 2017 roku.

– W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Zdrowia na kwotę 3,5 mln zł, która została przeznaczona na remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Podpisując dzisiejszą umowę na 481 tysięcy złotych będziemy mieli środki aby doposażyć SOR w sprzęt medyczny przeznaczony dla naszych najmłodszych pacjentów, których przyjmujemy dość znaczną ilość i w związku z tym chcemy być w pełni do tego przygotowani – podkreśla dyrektor Rybak.

Podpis dla Niepodległej w SP ZOZ w Puławach

Wrzesień 12th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Podpis dla Niepodległej w SP ZOZ w Puławach”

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, pracownicy i pacjenci puławskiego szpitala, którzy chcą wyrazić swoje podziękowanie i łączność z pokoleniem, które odzyskało niepodległość oraz z tymi, którzy podtrzymywali ideę niepodległości, mogą składać swój podpis na unikalnych kartach.

,, Podpis dla Niepodległej ‘’ można złożyć w  bibliotece Szpitala Specjalistycznego- niski parter pok. 024

Po zakończeniu inicjatywy karty z podpisami zostaną uwiecznione w pamiątkowej księdze.

Trwa modernizacja SOR-u

Sierpień 16th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Trwa modernizacja SOR-u”

W dniu 13 czerwca 2018 roku rozpoczął się remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Puławach. Remont realizowany jest w ramach Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Prace odbywają się w dwóch etapach:
– 1 etap – remont poczekalni dla pacjentów z punktem przyjęć oraz część chirurgiczna,
– 2 etap – to część internistyczna. W ramach modernizacji Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie kompleksowo wyremontowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Wymienione zostaną urządzenia wentylacji
i klimatyzacji , instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wszelkie prace malarskie, wymianie ulegnie glazura, terakota, wykładziny. Zostaną położone wykładziny
elektroprzewodzące.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znacząco wpłynie na poprawę jakości usług, pobytu pacjentów oraz ułatwi pracę personelu. Wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe powinny zakończyć się do 30 listopada 2018r.

Wartość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu 2 898 927,03 zł
Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85% 2 463 983,42 zł
Wkład własny Beneficjenta 434 943,61 zł

Stan na dzień 10 sierpnia:

Perła Medycyny dla naszego szpitala

Lipiec 4th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Perła Medycyny dla naszego szpitala”

W piątek 22 czerwca 2018 roku odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość, podczas której wręczone zostały nagrody dla laureatów uhonorowanych tytułem „Perła Medycyny”. Konkurs realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach otrzymał statuetkę w kategorii: Projekt pt.: ,,Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego szansą dla Powiatu Puławskiego na podniesienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.‘’
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach w szczególności został doceniony za profesjonalne, zgodnie z najwyższymi standardami zarządzanie oraz poprawę efektywności pracy szpitala, co przełożyło się na dobry wynik finansowy.
Dzięki temu dokonano ważnych, pozytywnych zmian dotyczących jakości i dostępności usług medycznych oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Cele te osiągnięto poprzez zrealizowane inwestycje – a najważniejszą z nich była modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.
Otrzymany Tytuł Perły Medycyny 2018 w kategorii: „Projekt”, wskazuje na słuszny kierunek rozwoju. Placówka zawdzięcza to przedsiębiorczości dyrekcji oraz personelu, a także wykwalifikowanej kadrze medycznej. Komfort, wyposażenie oraz jakość świadczonych usług, przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu praw pacjenta oraz zasad etycznych spowodowały, że Oddział Położniczo – Ginekologiczny stał się wiodącym w regionie. Doprowadziło to do znaczącego zwiększenia liczby porodów i umożliwiło wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych procedur medycznych.
Dzięki profesjonalnej i szybkiej realizacji najtrudniejszych zadań oraz wysokiej jakości udzielanych świadczeń Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zajmuje miejsce w gronie najbardziej znaczących placówek w regionie, cieszących się uznaniem i szacunkiem.

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego

Czerwiec 12th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego”

Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionu puławskiego w okresie od 1.05.2018 r -30.09.2019 r

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, osoby z otyłością, o niskiej aktywności fizycznej, palące tytoń, spożywające alkohol.

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku:

a) 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

b) 40-49 lat które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

c) 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolowanych (nadzorowanych) kolonoskopii.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.