Posts in Aktualności

Nagroda dla Call center

18 maja, 2022 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Nagroda dla Call center”

W dniu 17 maja Dyrekcja szpitala oraz koordynatorzy Call center SPZOZ w Puławach otrzymały wyróżnienie od zarządu IRONteam za wprowadzenie i przestrzeganie najwyższych standardów w obsłudze pacjentów oraz efektywną pracę. Prezes zarządu IRONteam Tomasz Tomaszewski w swojej wypowiedzi określił puławski szpital jako “najlepszy w województwie lubelskim” ze względu na szybko wprowadzone przez jego pracowników nowoczesne rozwiązania. Infolinia call center powstała w puławskim SP ZOZ na miesiąc przed wybuchem pandemii Covid -19 , w bardzo trudnym czasie zmian i utrudnionych kontaktów z personelem medycznym. Jednakże system został pozytywnie przyjęty i obecnie call center odbiera blisko 1000 telefonów dziennie.

 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja, 2022 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych”

Informacja o zmianie siedziby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

8 kwietnia, 2022 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Informacja o zmianie siedziby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej”

Z DNIEM 11 KWIETNIA 2022 r.

 SIEDZIBA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOSTAJE PRZENIESIONA

DO PRZYCHODNI POZ NR 1  UL. PARTYZANTÓW 17.

ZMIANA SPOWODOWANA JEST PRACAMI REMONTOWYMI W SZPITALU A PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA – 30 CZERWCA 2022 R.

Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

8 kwietnia, 2022 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”

OGŁOSZENIE

13 stycznia, 2022 Posted by Aktualności 0 thoughts on “OGŁOSZENIE”

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 108/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach,   dzień 14 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku.

Za niedogodności przepraszamy.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybak

Ambasador Województwa Lubelskiego 2021

29 grudnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”

Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in.: wybitni profesorowie, uznani artyści, mistrzowie sportu, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu.

Jesteśmy dumni z naszych ambasadorów, cieszymy się, że osiągają spektakularne sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu i postrzegania go w dobrym świetle – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Kapituły konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL – nr tel. (81) 44 16 798 lub (81) 44 16 785, e-mail: ambasador@lubelskie.pl

Wniosek na zgłoszenie kandydata Ambasador 2021

REGULAMIN

Porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

13 grudnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach  w dniu 8 grudnia został członkiem Konwentu utworzonego na rzecz rozwoju kierunku lekarskiego na KUL. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego SP ZOZ  znalazł się obok innych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.

Szpital wraz z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II   w Lublinie zawarł porozumienie, przedmiotem którego  jest wymiana wzajemnych doświadczeń o charakterze naukowym, dydaktycznym w tym tworzenia kierunków medycznych w szczególności lekarskiego. Współpraca będzie w szczególności polegała na utworzeniu bazy klinicznej dla tworzonego kierunku lekarskiego oraz stanowić będzie ośrodek  dydaktyczno-szkoleniowy.

Dary dla Oddziału Dziecięcego

25 listopada, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Dary dla Oddziału Dziecięcego”

Kolejny raz Oddział Dziecięcy w Puławach otrzymał  prezenty  od Stowarzyszenia ,,Życie z chorobą nie musi być smutne’’ im. Karoli Majewskiej. Nasi  pacjenci z  oddziału Dziecięcego otrzymali książki, śliniaki, gadżety antystresowe. Takie dary są dla nas nieocenionym wsparciem i przynoszą wiele radości chorym dzieciom w trakcie pobytu w szpitalu. Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi Ryszardowi Majewskiemu za wsparcie małych pacjentów.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA – 17 WRZEŚNIA 2021R.

16 września, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA – 17 WRZEŚNIA 2021R.”

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi:

Działaj dziś, dla bezpiecznego i pełnego szacunku porodu!

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę „Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów” (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie „Światowy Sojusz” podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pierwszym kierunkiem takich działań WHO Patient Safety był program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy. W ubiegłym roku, udało się zaaranżować podświetlenie Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie, mostu Kładka Bernatka w Krakowie oraz fontanny w Katowickim Centrum Onkologii.

 

Źródło: https://www.cmj.org.pl/wpsd2021/

Podziękowania dla pracowników SP ZOZ w Puławach

31 sierpnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Podziękowania dla pracowników SP ZOZ w Puławach”

W dniu 26 sierpnia b.r podczas  uroczystości Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował pracowników szpitala Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Zdrowia oraz dyplomami.

– ,, Trudno jest określić słowami wdzięczność dla całego personelu z kierownictwem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na czele za to, że podjęliście Państwo działanie i że tak dobrze, je zrealizowaliście – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka”

 Podczas  uroczystego spotkania, które odbyło się  Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika, Wojewoda wyrażając uznanie za zaangażowanie i walkę z pandemią COVID-19, uhonorował pracowników szpitala odznakami oraz dyplomami.

Uroczystości uświetnił koncert zespołu Sound ‘’n’’Grace

 

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]