Posts by admin-szpital

Puławski szpital będzie szkolił urologów

Listopad 22nd, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Puławski szpital będzie szkolił urologów”

W dniu 19 listopada 2018 roku w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach, przeprowadzone zostały 2 kolejne zabiegi implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej. Zabiegowi poddano mężczyzn z wysiłkowym jatrogennym nietrzymaniem moczu. Wyjątkowość tych operacji, związana była z uczestnictwem w nich lekarzy oraz menedżerów z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Udział zagranicznych lekarzy miał na celu zapoznanie się z techniką operacyjną oraz skorzystanie z bogatych doświadczeń puławskich urologów.

Umiejętności i doświadczenie puławskiego zespołu, zdobyte w trakcie szkoleń oraz dzięki wykonaniu 70 implantacji sztucznych zwieraczy cewki moczowej, zachęciło producenta, szwajcarską firmę Zephyr Surgical Implants do certyfikowania Puławskiego Oddziału Urologii jako Centrum Szkoleniowego w zakresie implantacji tych urządzeń u chorych mężczyzn. Jest to drugie takie Centrum Szkoleniowe w Europie, w którym będą kształcili się lekarze z Polski oraz Europy, a może i z całego Świata.

Operacje wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn przeprowadzane są w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w Puławach od lipca 2013 roku. Zespół puławskich urologów szpitala wykonał dotychczas 70 takich zabiegów.

Konkurs na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa

Listopad 16th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Konkurs na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Szczegóły konkurs

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

Październik 3rd, 2018 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH”

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Główny Cel projektu: Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Przewidziany cel bezpośredni będzie mógł zostać osiągnięty dzięki zakupom aparatury medycznej, zakładającym następujące cele:

– wzrost dostępności dla dzieci specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Puławach

– poprawa dostępu dla dzieci do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego SPZOZ w wyżej wymienione cele: bezpośredni i działań, w długim okresie przyczynią się do osiągnięcia dwóch celów ogólnych:

– poprawa funkcjonowania systemów ratownictwa medycznego dla dzieci w województwie lubelskim i mazowieckim

– wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego rodzin zamieszkujących województwa: lubelskie
i mazowieckie

Całkowita wartość projektu wynosi: 481 250 zł

Dofinansowanie 85%( wkład Funduszy Unijnych): 409 062,50 zł

Wkład własny Beneficjenta: 72 187,50 zł

Umowa na doposażenie SOR-u podpisana

Wrzesień 28th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Umowa na doposażenie SOR-u podpisana”

481 tysięcy złotych, tyle otrzyma puławski szpital z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt przeznaczony do niesienia pomocy najmłodszym pacjentom. Umowa w tej sprawie została podpisana w czwartek -27 września – podczas wizyty Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego w puławskim szpitalu.

Inwestujemy w Puławach ponieważ jest to bardzo duży i ważny ośrodek do którego trafiają pacjenci z bardzo rozległego obszaru. Ten sprzęt w dużej mierze będzie przeznaczony dla małych pacjentów. Doskonale wiemy, że aby skutecznie im pomagać trzeba dysponować szerokim spektrum wyposażenie, które m.in. pod względem rozmiarów różni się od tego wykorzystywanego przy leczeniu dorosłych. Poza tym musi to być sprzęt najwyższej jakości stąd chcemy wspomagać takie ośrodki jak Puławy w jego zakupie – wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak wyjaśnia dyrektor puławskiego SP ZOZ, Piotr Rybak podpisana umowa jest dopełnieniem działań jakie szpital rozpoczął w 2017 roku.

– W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Zdrowia na kwotę 3,5 mln zł, która została przeznaczona na remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Podpisując dzisiejszą umowę na 481 tysięcy złotych będziemy mieli środki aby doposażyć SOR w sprzęt medyczny przeznaczony dla naszych najmłodszych pacjentów, których przyjmujemy dość znaczną ilość i w związku z tym chcemy być w pełni do tego przygotowani – podkreśla dyrektor Rybak.

Zakres świadczeń realizowanych przez SP ZOZ

Wrzesień 22nd, 2018 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Zakres świadczeń realizowanych przez SP ZOZ”

Zakres świadczeń realizowany przez SP ZOZ

Podpis dla Niepodległej w SP ZOZ w Puławach

Wrzesień 12th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Podpis dla Niepodległej w SP ZOZ w Puławach”

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, pracownicy i pacjenci puławskiego szpitala, którzy chcą wyrazić swoje podziękowanie i łączność z pokoleniem, które odzyskało niepodległość oraz z tymi, którzy podtrzymywali ideę niepodległości, mogą składać swój podpis na unikalnych kartach.

,, Podpis dla Niepodległej ‘’ można złożyć w  bibliotece Szpitala Specjalistycznego- niski parter pok. 024

Po zakończeniu inicjatywy karty z podpisami zostaną uwiecznione w pamiątkowej księdze.

Trwa modernizacja SOR-u

Sierpień 16th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Trwa modernizacja SOR-u”

W dniu 13 czerwca 2018 roku rozpoczął się remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Puławach. Remont realizowany jest w ramach Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Prace odbywają się w dwóch etapach:
– 1 etap – remont poczekalni dla pacjentów z punktem przyjęć oraz część chirurgiczna,
– 2 etap – to część internistyczna. W ramach modernizacji Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie kompleksowo wyremontowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Wymienione zostaną urządzenia wentylacji
i klimatyzacji , instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wszelkie prace malarskie, wymianie ulegnie glazura, terakota, wykładziny. Zostaną położone wykładziny
elektroprzewodzące.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znacząco wpłynie na poprawę jakości usług, pobytu pacjentów oraz ułatwi pracę personelu. Wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe powinny zakończyć się do 30 listopada 2018r.

Wartość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu 2 898 927,03 zł
Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85% 2 463 983,42 zł
Wkład własny Beneficjenta 434 943,61 zł

Stan na dzień 10 sierpnia:

Perła Medycyny dla naszego szpitala

Lipiec 4th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Perła Medycyny dla naszego szpitala”

W piątek 22 czerwca 2018 roku odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość, podczas której wręczone zostały nagrody dla laureatów uhonorowanych tytułem „Perła Medycyny”. Konkurs realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach otrzymał statuetkę w kategorii: Projekt pt.: ,,Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego szansą dla Powiatu Puławskiego na podniesienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.‘’
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach w szczególności został doceniony za profesjonalne, zgodnie z najwyższymi standardami zarządzanie oraz poprawę efektywności pracy szpitala, co przełożyło się na dobry wynik finansowy.
Dzięki temu dokonano ważnych, pozytywnych zmian dotyczących jakości i dostępności usług medycznych oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Cele te osiągnięto poprzez zrealizowane inwestycje – a najważniejszą z nich była modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.
Otrzymany Tytuł Perły Medycyny 2018 w kategorii: „Projekt”, wskazuje na słuszny kierunek rozwoju. Placówka zawdzięcza to przedsiębiorczości dyrekcji oraz personelu, a także wykwalifikowanej kadrze medycznej. Komfort, wyposażenie oraz jakość świadczonych usług, przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu praw pacjenta oraz zasad etycznych spowodowały, że Oddział Położniczo – Ginekologiczny stał się wiodącym w regionie. Doprowadziło to do znaczącego zwiększenia liczby porodów i umożliwiło wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych procedur medycznych.
Dzięki profesjonalnej i szybkiej realizacji najtrudniejszych zadań oraz wysokiej jakości udzielanych świadczeń Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zajmuje miejsce w gronie najbardziej znaczących placówek w regionie, cieszących się uznaniem i szacunkiem.

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego

Czerwiec 12th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego”

Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionu puławskiego w okresie od 1.05.2018 r -30.09.2019 r

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, osoby z otyłością, o niskiej aktywności fizycznej, palące tytoń, spożywające alkohol.

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku:

a) 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

b) 40-49 lat które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

c) 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolowanych (nadzorowanych) kolonoskopii.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wspieramy karmienie piersią

Czerwiec 12th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Wspieramy karmienie piersią”

Po raz pierwszy ”Tydzień karmienia piersią” obchodzono 1 sierpnia 1990 r., kiedy to 29 państw, w tym Polska podpisało tzw. Deklarację Innocenti WHO i UNICEF – w sprawie ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią. W Polsce ten tydzień obchodzony jest w dniach od 26 maja do 1 czerwca, „spina” ze sobą dwa ważne święta – Dzień Matki i Dzień Dziecka. Ma na celu przypomnienie opinii publicznej, że naturalna metoda karmienia niesie wiele korzyści dla całej populacji i stworzenia przyjaznej atmosfery wokół kobiet karmiących piersią.

Karmienie piersią jest najzdrowszym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci zapewniającym ich optymalny stan zdrowia i ich rozwój. Niesie korzyści zarówno dla mamy jak i dla dziecka. Jest procesem fizjologicznym, ale także sztuką, której uczy się mama i dziecko od chwili narodzin. Wszystkie problemy, które ewentualnie mogą się pojawić w przebiegu karmienia pomaga rozwiązać profesjonalnie przygotowany do tego zadania personel Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Noworodkowego.

Personel tych oddziałów systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z tego obszaru poprzez uczestnictwo w szkoleniach np. „Karmienie piersią –standard w opiece okołoporodowej’’, którego wykładowcami byli eksperci w tej dziedzinie z Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie oraz uczestniczy w corocznej Konferencji naukowej organizowanej przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. W tym roku w/w konferencja odbyła się pod hasłem ,,KARMIENIE PIERSIĄ FUNDAMENTEM ŻYCIA” .

Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy realizuje „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Aktualnie czyni starania, aby poddać się zewnętrznej ocenie przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w tym zakresie, w celu otrzymania tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”. Posiadanie tego tytułu jest gwarantem, że cały personel pracuje zgodnie z zasadami poszanowania godności i prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO.

Oprac.: H. Kamola