Posts by admin-szpital

Oddział położniczo- ginekologiczny oficjalnie otwarty

Kwiecień 12th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Oddział położniczo- ginekologiczny oficjalnie otwarty”

Remont oddziału położniczo- ginekologicznego  dziś został zakończony, a oddział oficjalnie oddany do użytku. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się z udziałem starosty puławskiego Witolda Popiołka, prezydenta Puław Janusza Grobla, wiceprezesa Zakłady Azotowych Puławy Andrzej Skwarka oraz dyrektora LOW NFZ Karola Tarkowskiego.

Remont, który kosztował ponad 2,3 mln zł, objął cały oddział ginekologiczno-położniczy na którym obecnie znajduje się 40 łóżek dla mam. W salach pojawiły się łazienki, gabinet zabiegowy zyskał nowy sprzęt. Do dyspozycji przyszłych pacjentek jest również profesjonalnie wyposażona szkoła rodzenia, a także gabinet psychologa, z którego bezpłatnej pomocy mamy mogą korzystać do 6 tygodni po porodzie.

Inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana gdyby nie pomoc finansowa Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy, które remont przeznaczyły 1 mln złotych oraz Urzędu Miasta z którego otrzymaliśmy dotację w wysokości ponad 600 tysięcy zł.

 

Ponad 4 mln zysku

Marzec 14th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Ponad 4 mln zysku”

Z takim bilansem puławski szpital zakończył 2017 rok, przy dochodzie przekraczającym 99 mln złotych. Jak podkreślają władze szpitala jest to drugi rok z rzędu SP ZOZ notuje zysk. Na koniec 2016 roku wyniósł on około 300 tysięcy złotych.

Na tak dobry wynik finansowy na koniec poprzedniego roku miały wpływ przede wszystkim: poprawa efektywności pracy szpitala, lepsza Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i poprawa jakości usług placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dzięki temu przyjęto i udzielono pomocy większej liczbie pacjentów. Doprowadziło to również do zwiększenia liczby porodów i umożliwiło wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych procedur medycznych. Te wszystkie elementy złożyły się na wykonanie większej wartości kontraktu, do tego doszło również zapłacenia nad wykonań przez NFZ.

– Wysoki dodatni wynik finansowy poprawia naszą sytuacje w stosunku do naszych dostawców towarów
i usług, czyniąc nas bardziej wiarygodnym. Firmy finansowe lepiej postrzegają naszą zdolność
kredytową, obniżając ceny pożyczanych pieniędzy. W końcu możemy premiami podziękować naszym
pracownikom za tak dobrze przepracowany rok. Środki z zysku w znacznej mierze chcemy przeznaczyć
na inwestycje, gdyż w tym temacie mamy wiele do zrobienia – mówi Piotr Rybak, dyrektor
puławskiego SP ZOZ.

Piotr Rybak człowiekiem roku

Marzec 11th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Piotr Rybak człowiekiem roku”

Dyrektor puławskiego SP ZOZ, Piotr Rybak zwyciężył z liczbą ponad 1,5 tysiąca głosów w dorocznym plebiscycie na Człowieka Roku, organizowanym przez wydawnictwo Wspólnota.

– Jest to dla mnie bardzo ważne i nobilitujące wyróżnienie, jednak trzeba pamiętać, że ta wygrana nie byłaby możliwa dzięki zespołowi ludzi mam tu na myśli zarówno personel medyczny jak również pracowników administracji, którzy wraz ze mną codziennie ciężko pracują aby jakość świadczonych usług była na co raz wyższym poziomie. Wszystkim, którzy oddali na mnie głosy chciałem podziękować i zapewnić, że jest to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy, na rzecz poprawy warunków dla naszych pacjentów – mówi dyrektor Piotr Rybak.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął miejski radny Sławomir Przeździecki, a trzeci był wójt gminy Puławy, Krzysztof Brzeziński.

Szpitalny Oddział Ratunkowy przejdzie remont

Marzec 11th, 2018 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Szpitalny Oddział Ratunkowy przejdzie remont”

W kwietniu bieżącego roku ruszy remont, którego łączna wartość wyniesie blisko 3 mln złotych. Mimo, że prace będą dość szeroko zakrojone, to oddział cały czas będzie funkcjonował, ale trzeba brać pod uwagę pewne utrudnienia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest integralną częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Pod względem strukturalnym i merytorycznym jest właściwie przygotowany do podejmowania wszelkich działań leczniczo – diagnostycznych w stanach zagrożenia życia i zdrowia, w oparciu o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Głównym celem SOR jest zapewnienie odpowiedniej diagnostyki i leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia z czym wiążą się następujące zadania:

  1. segregacja medyczna (potwierdzanie lub wykluczanie zagrożenia zdrowia i życia pacjenta),
  2. wstępna diagnostyka i leczenie w zakresie przywracania i stabilizacji czynności życiowych,
  3. ograniczanie bólu i cierpienia.

Jak podkreśla Piotr Rybak, dyrektor puławskiego SP ZOZ, remont oddziału, który powstał w 2001 roku, będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich wyremontowane zostanie ponad 500 mkw. powierzchni jaką oddział zajmuje (koszt około 900 tysięcy zł). Natomiast drugi to wymiana i doposażenie oddziału w sprzęt najnowszej generacji (koszt około 1,7 mln zł), dzięki któremu możliwe będzie świadczenie pomocy pacjentom na najwyższym poziomie, a trzeba podkreślić, że w 2017 roku puławski SOR przyjął ich ponad 28 tysięcy. Prace związane z remontem powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku.